bij deze oogst moest ik denken aan een kleindicht van guido gezelle: het koorn is geborgen en de appels zijn geweerd, de landman, zonder zorgen, zit peinzend om de heerd. 

Bekijk ook ...

Back to Top