Ik ben te gast bij een evangelische gemeenschap in Ommen. Ik wilde dat wel eens meemaken zo'n doop in de Vecht. Een van de leden van de CMA had eerder aangegeven zich te willen laten dopen in zijn thuisgemeente en had me uitgenodigd er bij te zijn. 

En zo ging ik op pad en weer naar iets voor mij onbekends. Had ik maar iets meer van Pippie Langkous die altijd riep: 'ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan'. Ikzelf ben altijd een beetje zenuwachtig als het om nieuwigheid gaat, zeker in relatie tot geloofsbeleving. Het zal mijn opvoeding wel zijn die op dit punt nog niet uitgewerkt is. De zaal is gevuld met enthousiasme en er wordt volop gevierd, niet in de laatste plaats omdat er gedoopt wordt. Na enig aandringen van de voorganger meldt zich naast de CMA-er een tweede dopeling en zo tijgen we met zijn allen naar de Vecht - een deel daarvan in wetsuit, want het water zal niet meewerken aan een lange onderdompeling. Als toeschouwer die dopen en doopvont als onlosmakelijke twee-eenheid beschouwd een geheel nieuwe ervaring die zicht biedt hoe het in Bijbelse tijden er aan toeging. Veelzeggend is het beeld van de weer bovenkomende dopeling die zichtbaar blij en verrast is het water overleefd te hebben, tenminste zo lijkt het in eerste instantie. Achteraf de werkelijke blijdschap omdat ze iets achtergelaten hebben in het water - hun oude leven ...

Bij terugkomst in de kerk is het rumoerig en wordt er druk door elkaar gelopen. Na enige tijd blijkt wat de bedoeling is. Zelf heb ik de afgelopen tijd wel iets meegekregen over CMA-leden en niet-meer-leden. Een gemeenschap blijft mensenwerk, ook nadat je ingezegend bent. En als je je na een tijdje realiseert dat je in vrede los van elkaar verder kunt - net zoals Abraham en Lot destijds - is een verzoening met het oog op die ene Heer voor de hand liggend. En zo stonden ze daar - broeders en zusters - hand in hand voor het kruis onder de zegenende handen van de voorganger en zijn zoon, een beeld dat me nog lang zal bijblijven. 
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Fotoverslag
Back to Top