Een week lang gunde Henk mij een inkijk in zijn leven. Op pad naar zijn werk - een WSW bedrijf - waar hij KAM-functionaris is en secretaris is van de OR. in zijn vrije tijd doet hij aan taekwondo en is hij secretaris van een politieke partij. Hij nodigde me uit om bij hem thuis te komen eten - dat hijzelf aandachtig klaarmaakte. We spraken over zijn leven en over zijn maatschappelijke- en wetenschappelijke interesses. 

Bekijk ook ...

Back to Top